ครูจี๋ มีเปิดกลุ่ม สอนใหม่ค่ะ

***  ครูจี๋ มีเปิดกลุ่ม สำหรับ สร้างพัฒนาการ  ฝึกการฟัง  การคิด  และสร้างสมาธิ  สำหรับน้องๆ  3 ขวบขึ้นไป  โทรมาสอบถาม

 
***  และกลุ่มสอนภาษาไทยสำหรับน้องๆ ที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์
 
                
                     รายละเอียดเพิ่มเติ่ม  02-661-2599 , 081-813-3328 
                         
                                    **ครูจี๋สอนเองทุกห้องคะ**


posted 0000-00-00